//////

Badania nad telewizją

Gdzie kupić stroje piłkarskie dla dzieci

Większość chłopców czynnie interesuje się piłką nożną. Zainteresowanie tematem nie bierze się tylko z codziennej gry z kolegami, ale także z oglądania meczów i czytania informacji związanych z piłką nożną. Dlatego też dzieci bardzo często chcą upodobnić się do swoich idoli. Nie chodzi tylko o styl gry, ale też i wygląd. Bardzo popularne już od wielu lat wśród dzieci są koszulki piłkarskie, które noszone są nie tylko podczas gry w piłkę, ale i na codzień. Jeżeli jakiś rodzic chce sprawić duży prezent swojemu dziecku, kupując koszulkę może pomyśleć także o całym stroju.

Stroje piłkarskie dla dzieci można nabyć nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale i w internecie. Oczywiście w tym drugim przypadku trzeba wiedzieć jaki dziecko ma rozmiar. Zakupy w internecie są jednak tańsze i można wybrać więcej produktów. Towar można odesłać także w ciągu 14 dni. Strój piłkarski na pewno sprawi dziecku dużą przyjemność i może być także doskonałym pomysłem na prezent. Warto odwiedzić kilka sklepów, jeżeli myśli się o tym. 

WYŚCIG TECHNICZNY

Przyszłość można^ sobie wyobrazić w ten sposób, że stacje naziemne i satelitarne pokryją cały świat i będą przekazywały pośrednio lub bezpośrednio do odbiomikow w Telobarwne  programy nadawane w różnych językach W każdym mus­kaniu będą natomiast znajdowały się telewizory (jeden lubwięcej) o mocy wystarczającej do odbioru tych różnych .Wtedy świat zmniejszy się jeszcze bardziej mz obecnie, a eter stanie się polem walki nie tylko między różnymi stacjami radiowymi, ale i ośrodkami telewizyjnymi, a nawet całymi ich syste­mami. Sytuacja ta stworzy zgoła nowe warunki dla modelowania progra­mów telewizyjnych. W tym wyścigu technicznym i programowym uczest­niczy także Telewizja Polska.

MODELOWANIE PROGRAMÓW

Jej udział będzie rósł i to nie tylko na miarę naszych skromnych, ograniczonych przez inne potrzeby, możliwości. W telewizjach świata można wyróżnić trzy typy modelowania pro­gramów: 1) typ komercyjny przystosowawczy, 2) typ akomercyjny przy­stosowawczy, 3) typ akomercyjny przekształcający. Kryterium wyodręb­nienia tych trzech typów modelowania programów stanowi sposób fi­nansowania telewizji i stosunek do istniejącej rzeczywistości społeczno- -kulturalnej. Dwa pierwsze typy występują w państwach kapitalistycz­nych, trzeci w państwach socjalistycznych.

PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ PROGRAMÓW

W USA przeważająca część programów realizowana jest w typie tele­wizji komercyjnej przystosowawczej. Stwarza on mechanizm działania te­lewizji i zasady modelowania programu. Polega to na tym, iż telewidzo­wie nie uiszczają żadnych opłat za korzystanie z programów. Stacje na­dawcze i przekaźnikowe stanowią prywatną własność różnych korporacji działających na prawach kapitalistycznego przedsiębiorstwa oferującego do sprzedaży czas wizji. Inne przedsiębiorstwa, korporacje i monopole przemysłowe, handlowe itp. mogą kupować ten czas dla reklamy włas­nych wyrobów w programie. Fakt ten ma zasadnicze znaczenie dla mo­delowania programu.

JAK NAJWIĘCEJ ODBIORCÓW

Celem przyciągnięcia jak największej liczby odbior- cow tworzy się programy dostosowane do ich poziomu, zainteresowań i gustów. Ponieważ wśród odbiorców ludzie o niższym poziomie wykształ­cenia stanowią większość, są mniej aktywni itd. tworzy się programy obli­czone na przyciągnięcie ich do telewizorów. W ten sposób tworzy się pro­gramy obliczone na poziom odbiorcy dominującego w strukturze społecz­ności. Wychodzi się bowiem z założenia, że trudniej jest przyciągnąć do telewizora człowieka bez zainteresowań niż odepchnąć korzystaiącego iuż z telewizji.

INNE ZASADY

Telewizja w ZSRR rozwija się na innych zasadach. Tworzy ona trzeci z wymienionych typów programu: akomercyjno-przekształcający. W sy­stemie radzieckim odbiorcy nie płacą za korzystanie z programów, gdyż cała działalność telewizji finansowana jest z budżetu państwa. Dzięki temu twórcy nie są skrępowani żadnymi względami komercyjnymi w re­alizacji programów. Chodzi im natomiast o to, aby programy były mode­lowane zgodnie z zasadami polityki kulturalnej. Polityka ta nastawiona jest na kształtowanie nowych postaw, opinii i zachowań sprzyjających rozwojowi społeczeństwa socjalistycznego.