Tag Archives: koncentraty dla bydła

CZAS WOLNY I KULTURA

W pracy „Czas wolny i kultura masowa w środowisku ludno­ści miejskiej”, pisze: „W niniejszej pracy «publiczność» — radia czy te­lewizji, czy prasy, czy określonej audycji radiowej itp. — to tyle, co zbiór osób, które słuchały w określonym czasie radia (albo’jakiejś audycji radiowej), oglądały telewizję, bądź czytały taką czy inną publikację pra­sową”. Powołując się na pracę „Prasa i radio a społeczeństwo”, pisze dalej: „Dla pewnego typu rozważań proponowaliśmy… szersze rozumienie pub­liczności — jako zbioru osób podlegających oddziaływaniu tego lub in­nego środka masowego komunikowania — pozwalające na rozróżnienie publiczności w sensie węższym (czytelnicy gazet, słuchacze radia, tele­widzowie) i w sensie szerszym (osoby, do których treści rozpowszechniane środkami masowymi dochodzą za pośrednictwem publiczności sensu stricto)” .

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów w całości poświęconych tematyce hobby! Umieszczam tutaj regularnie wpisy dotyczące wędkarstwa i żeglarstwa. Zapraszam do czytania!