Tag Archives: Naklejka na elektroniczną legitymacje studencką els Gdańsk

ZBIÓR JEDNOSTEK

W pracy „O problemie modelu rewolucji kulturalnej”, mając na uwa­dze zarówno szersze jak i węższe rozumienie publiczności oraz wyróż­nioną przez J. Szczepańskiego publiczość zebraną i niezebraną, propono­waliśmy posługiwanie się dwoma pojęciami: publiczność i audytoria. Przez publiczność rozumieliśmy ogół osób korzystających z danego środka czy instytucji kulturalnej, natomiast przez audytorium ogół osób korzy­stających jednocześnie z danego środka czy instytucji kulturalnej *. Po­nadto uważamy, że mimo różnicy, zarówno publiczność jak i audytoria nie mogą być uznane za grupy społeczne, tylko stanowią, jak pisze J. Szczepański „zbiór spolaryzowanych jednostek”.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów w całości poświęconych tematyce hobby! Umieszczam tutaj regularnie wpisy dotyczące wędkarstwa i żeglarstwa. Zapraszam do czytania!