Tag Archives: Nowoczesne meble z technorattanu – trendy na nowy sezon

PUBLICZNOŚĆ I AUDYTORIA JAKO PRZEDMIOT BADAN

W literaturze poświęconej prasie, radiu i telewizji, środkom masowego przekazu, kulturze masowej i opinii publicznej w różny sposób charakte­ryzuje się zbiorowości odbiorców. Raz określa się je jako publiczności, drugi raz jako audytoria. Dla potrzeb niniejszego tomu należałoby doko­nać rozgraniczenia tych dwóch pojęć. Rozgraniczenie to zależy od kon­cepcji społeczeństwa, leżącej u podłoża badań. W dawniejszych kon­cepcjach socjologicznych a często i obecnie w publicystyce, wszystkie ro­dzaje zbiorowości traktowano jako grupy społeczne. W tym rozumieniu publiczności i audytoria traktowano także jako grupy odbiorców połączo­nych ze sobą więziami psychicznymi.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów w całości poświęconych tematyce hobby! Umieszczam tutaj regularnie wpisy dotyczące wędkarstwa i żeglarstwa. Zapraszam do czytania!