Tag Archives: własny kalendarz ze zdjęciami

MODELOWANIE PROGRAMÓW

Jej udział będzie rósł i to nie tylko na miarę naszych skromnych, ograniczonych przez inne potrzeby, możliwości. W telewizjach świata można wyróżnić trzy typy modelowania pro­gramów: 1) typ komercyjny przystosowawczy, 2) typ akomercyjny przy­stosowawczy, 3) typ akomercyjny przekształcający. Kryterium wyodręb­nienia tych trzech typów modelowania programów stanowi sposób fi­nansowania telewizji i stosunek do istniejącej rzeczywistości społeczno- -kulturalnej. Dwa pierwsze typy występują w państwach kapitalistycz­nych, trzeci w państwach socjalistycznych.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów w całości poświęconych tematyce hobby! Umieszczam tutaj regularnie wpisy dotyczące wędkarstwa i żeglarstwa. Zapraszam do czytania!

PRZEWAŻAJĄCA CZĘŚĆ PROGRAMÓW

W USA przeważająca część programów realizowana jest w typie tele­wizji komercyjnej przystosowawczej. Stwarza on mechanizm działania te­lewizji i zasady modelowania programu. Polega to na tym, iż telewidzo­wie nie uiszczają żadnych opłat za korzystanie z programów. Stacje na­dawcze i przekaźnikowe stanowią prywatną własność różnych korporacji działających na prawach kapitalistycznego przedsiębiorstwa oferującego do sprzedaży czas wizji. Inne przedsiębiorstwa, korporacje i monopole przemysłowe, handlowe itp. mogą kupować ten czas dla reklamy włas­nych wyrobów w programie. Fakt ten ma zasadnicze znaczenie dla mo­delowania programu.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów w całości poświęconych tematyce hobby! Umieszczam tutaj regularnie wpisy dotyczące wędkarstwa i żeglarstwa. Zapraszam do czytania!