OGLĄDALNOŚĆ W NIEDZIELE

Eksponowanymi programami na niedzielne przedpołudnie (od godzi­ny 9 do 15) są filmy seryjne, programy dla dzieci oraz sport. Szczego nie liczne dezyderaty nadawania programów sportowych występują w godzi­nach 11—13 W godzinie 14—15 na czoło wysuwają się teleturnieje. Dezy­deraty dotyczące programów sportowych utrzymują się jeszcze stosunko­wo uLnymodsetkiel głosów w godzinach 15-17, ale dominujące miej­sce w tym odcinku zajmuje teatr TV, oglądany również chętnie 17_18. W godzinach 18—19 znowu na czoło wysokim odsetkiem głosów wysuwają się programy dziecięce oraz publicystyka polityczna. godziny niedzielnego programu, to jest od 19 do 23, powinny byc^zda niem telewidzów zarezerwowane niemal wyłącznie na programy dowe oraz filmy fabularne.

Witaj na moim serwisie ! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów w całości poświęconych tematyce hobby! Umieszczam tutaj regularnie wpisy dotyczące wędkarstwa i żeglarstwa. Zapraszam do czytania!