Tag Archives: grill

Zakupy z punktu widzenia klienta oraz sprzedawcy

Zakupy mogą wyglądać bardzo różnie, jeżeli zacznie się je obserwować z różnych stron. Klient na pewno zwraca uwagę na inne rzeczy, a sprzedawca na inne, chociaż obie grupy łączy fakt dokonania transakcji oraz wymiany dobra na dobro. Konsumenci oczywiście chcą wydawać pieniądze na możliwie najlepszych warunkach cenowych oraz jakościowych, a sprzedawcy obniżają maksymalnie koszty i tak zarządzają zasobami, aby potencjalny zysk był możliwie najwyższy. Trudno jednak się dopasować, kiedy w świecie zakupowym panuje ogromna konkurencja. Nie można się jednak poddawać, ponieważ wymiana dóbr i usług jest pojęciem kluczowym. Producenci przez większe wymagania konsumentów stają się efektywniejsi, a także produkują jakościowo maksymalnie obniżając nakłady. Jest to działanie prowadzące gospodarkę na granicę efektywności. Podsumowując, klient i sprzedawca tak naprawdę nie różnią się w znaczący sposób od siebie. Obie grupy chcą być zadowolone i spełnić niejako swoje potrzeby. Pierwszy musi wiedzieć dokładnie czego szuka, a drugi po prostu ma to zapewnić. Rozumiejąc konsumpcję w taki sposób trzeba przyznać, że jest to bardzo wartościowe pojęcie i niosące ze sobą wiele dobrego dla ogółu społeczeństwa.

Zakupy na miejskim targowisku

W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie wzrosła i ciągle wzrasta liczba supermarketów i sklepów wielkopowierzchniowych, które są czynne również w niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, a gdzie możemy kupić prawie wszystko. Wydawałoby się wiec, że naturalną konsekwencją takiej sytuacji będzie stopniowe zanikanie zjawiska handlu na rynkach i targowiskach, zwłaszcza tych oferujących praktycznie takie same produkty jak te w supermarketach. Tymczasem w większości miast i miasteczek targowiska trzymają się całkiem dzielnie, wielu kierowców doświadcza co tydzień tego, jak trudno znaleźć wolne miejsce koło takiego targowiska, by zaparkować auto. Jak wytłumaczyć tak dużą popularność targowisk w naszym kraju? Jest chyba co najmniej kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Po pierwsze niepowtarzalna atmosfera takich targowisk – można tam znaleźć wszystko praktycznie, również artykuły czy przedmioty niedostępne w żadnym supermarkecie. Jest możliwość kupienia bardzo świeżych produktów, praktycznie prosto od producenta: piekarza, cukiernika, ogrodnika czy pszczelarza. Jest możliwość swobodnego targowania się o cenę, co ma w naturze wielu z nas, a co jest niedostępne w sieci supermarketów. Jest to też okazja do spotkania wielu znajomych, odnowienia kontaktów towarzyskich – przy kiełbasce z grilla oferowanej na takim targowisku.